Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Lương Ngọc Dương – Phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương – Phó cục trưởng cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an trên địa bàn tỉnh cho thấy: Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã thường xuyên quan tâm đến công tác đảm bảo ANTT. Việc triển khai thực hiện Thông tư 23 đã bám sát tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Công tác tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT có nhiều đổi mới phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, đối tượng. Và thường xuyên củng cố, đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực cho lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT  được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn ANTT từ cơ sở.

Trong 5 năm, toàn tỉnh đã tổ chức 253 đợt tập huấn chuyên sâu cho trên 23 nghìn lượt cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền. Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình tự quản về ANTT, nhất là ở địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội; chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua các mô hình, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn tin liên quan đến ANTT, giúp điều tra khám phá 1.460 vụ phạm pháp hình sự, xử lý trên 5 nghìn đối tượng; triệt phá 243 ổ nhóm tội phạm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Thông tư 23, trong thời gian tới tỉnh Hà Nam tiếp tục phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong tổ chức vận động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc ở địa bàn cơ sở; cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là các tiêu chí xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; gắn việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT/TT-BCA với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xóa đói, giảm nghèo”; Chỉ thị số 09  của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"…

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Thông tư 23.
Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Thông tư 23.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng ngày càng nhiều hơn các khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” góp phần bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; kịp thời phổ biến, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả cũng như các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;  gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với các cuộc vận động và các phong trào cách mạng khác góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại Hội nghị đã trao Bằng khen của UBND Tỉnh cho 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an.

Lan Anh – Đoàn Phượng