Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều đã nêu lên một số nhiệm vụ cơ bản mà các trường CAND cần thực hiện tốt thời gian tới. Trong đó, chú trọng tới nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐU của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 13/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong trường CAND; tổ chức thẩm định và báo cáo Bộ phê duyệt đề án phát triển của các trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đảm bảo tiến độ Đề án thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ CAND; đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo và phương thức tuyển sinh CAND năm 2015 và tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh CAND năm 2015 theo hướng đổi mới của Bộ GD&ĐT.

Trung tướng nhấn mạnh việc các trường hoàn thành tổ chức phân định kiến thức giữa các trình độ đào tạo; triển khai việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành từng trình độ đào tạo theo yêu cầu nội dung phân định kiến thức, đặc biệt là công tác tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, các phong trào thi đua thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND.
H.Nga