Tới dự, về phía Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; về phía Lào có đồng chí Bun Lột Khăm Pheng Phăn, Giám đốc Công an tỉnh Xiêng Khoảng, đồng chí Thong Đèng Khăm Phi Thun, Giám đốc Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Từ sau Hội nghị giao ban năm 2014 đến nay, Công an 3 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay bám sát nội dung các Biên bản ghi nhớ đã được ký kết, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị.

Hai bên đã tổ chức tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nắm tình hình ANTT ở khu vực biên giới, nhất là âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc,dân chủ, nhân quyền… để chống phá hai Nhà nước Việt Nam và Lào; Công an, Bộ đội biên phòng Nghệ An và Công an các tỉnh của Lào đã cung cấp trao đổi trên 750 tin, tài liệu liên quan đến ANTT ở khu vực biên giới…

Hai bên cùng nhau phối hợp giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến ANTT trong nội địa và khu vực biên giới.

Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tham mưu và nghiệp vụ Cảnh sát cho 45 cán bộ Công an tỉnh Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay.

Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Xiêng Khoảng, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo vệ ANTT lần thứ XXIV năm 2015.

Mạnh Cường