Tham dự hội nghị còn có Thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng đại diện một số Cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục chính trị CAND, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Bộ Công an, Công đoàn CAND.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Cảnh sát PCCC 20 tỉnh, thành phố trong cụm thi đua 10,11 đã chủ động thực hiện tốt các mặt công tác XDLL theo Nghị quyết của Đảng ủy CATW, chương trình công tác XDLL CAND năm 2016 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua với nhiều hoạt động sáng tạo; đội ngũ cán bộ được kiện toàn, nâng cao trình độ đảm bảo tính kế thừa; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương siết chặt, góp phần phòng ngừa sai phạm và nâng cao chất lượng hiệu quả chuyên môn; chú trọng công tác huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật, kỹ năng PCCC-CNCH; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tham mưu cho các cấp chính quyền nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC, đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Hội nghị giao ban công tác XDLL Cảnh sát PCCC thuộc Cụm thi đua 10,11.

Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, thiếu sót trong công tác XDLL của Cảnh sát PCCC Cụm thi đua 10, 11, đồng thời nêu ra một số kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn – Phó tổng cục trưởng Tổng cục chính trị biểu dương 20 đơn vị Cảnh sát PCCC trong Cụm thi đua 10,11 nỗ lực tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chính trị và chuyên môn, bám sát và tổ chức hiệu quả các hoạt động thi đua Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, 15 năm Ngày toàn dân PCCC, đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất để xem xét, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2016 của Cụm thi đua số 10.

Đồng chí Phó tổng cục trưởng chỉ đạo Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố tham gia với Tổng cục chính trị hoàn thiện đề án xây dựng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đảng, công tác chính trị CAND; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy CATW thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đến năm 2020 trong CAND; tập trung thực hiện Chỉ thị 02/CT-BCA ngày 17-5-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng lực lượng CAND giai đoạn 2016-2020 và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03/CT-BCA ngày 18-4-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quân sự, võ thuật; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, tăng cường công tác PCCC của lực lượng công an trong tình hình mới; nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC…

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn – Phó tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND chủ trì hội nghị tổng kết phong trao thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2016 của Cụm thi đua số 10.

PV