Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy CATW chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận và đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị nhiều giải pháp sát hợp với thực tiễn để góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” của UBKT Trung ương cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ CATW khẳng định, thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp uỷ, UBKT các cấp trong Đảng bộ CATW phải bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chương trình công tác năm 2017 để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý việc thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng uỷ CATW với UBKT các tỉnh uỷ, thành uỷ cũng như đối với các cơ quan có liên quan như thanh tra, điều tra, tổ chức cán bộ trong công tác kiểm tra, giám sát và trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với những sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên. 

Các cấp uỷ đảng quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ kiểm tra phù hợp, đủ số lượng và đảm bảo chất lượng; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp uỷ và UBKT cấp cơ sở…

Thảo Vy