Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Bình.

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị nêu rõ, mô hình “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, nhân điển hình tiên tiến là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn xóm và người có uy tín trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở được xây dựng phù hợp với thực tiễn. 

Theo đó các hộ gia đình, các tổ chức cơ sở tôn giáo đã tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT cũng như trong các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, nhất là các mô hình “5+1” cấp xã của Công an, Mặt trận Tổ quốc, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ; “Khu dân cư văn hoá nông thôn mới” và “Gia đình văn hoá nông thôn mới” của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; “Nông dân phòng chống tội phạm”, “Hội nông dân tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tội phạm”; chương trình xây dựng “Xứ, họ đạo bình yên – Chùa tinh tiến về ANTT”… 

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) thời gian qua.

Để tiếp tục đẩy mạnh và phát huy mô hình phong trào xây dựng “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” lồng ghép với Kế hoạch triển khai Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định về “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT” để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung, tiêu chí, biện pháp xây dựng mô hình trên phù hợp, toàn diện, hiệu quả và bền vững hơn, nâng dần số lượng tổ dân phố, thôn, xóm đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, hình thành các khu vực, các tuyến liên hoàn an toàn, tạo thế trận an ninh vững chắc, chủ động giải quyết các vụ việc ANTT ngay từ đầu và từ cơ sở, không để phát sinh điểm “nóng” phức tạp về ANTT. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh trao Bằng khen tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng cán bộ chuyên trách, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở một cách khoa học, hợp lí, bảo đảm làm tốt chức năng quản lý Nhà nước, chức năng tham mưu và thực hiện các chủ trương, kế hoạch biện pháp xây dựng phong trào. 

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Thị Thanh với các đại biểu tại Hội nghị

Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể trong công tác vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng, củng cố phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng, khơi dậy sức mạnh tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh quốc gia và phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và đối ngoại của địa phương.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân và tặng kỷ niệm chương cho 13 cá nhân; UBND tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân vì đã thành tích trong thực hiện phong trào.

Minh Hiền