Nhờ làm tốt công tác phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ nên trong năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở xã Hà Bầu, Đắk Đoa, Gia Lai được giữ vững ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao đáng kể.

Từng là một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhưng nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai, xã Hà Bầu hôm nay đã trở thành mô hình mẫu của tỉnh về phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, phát triển kinh tế xã hội.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, Bộ Công an đã quyết định trao tặng cho cán bộ và nhân dân xã Hà Bầu cờ thi đua xuất sắc về phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ năm 2005. Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu, Y Mlúi và 5 cá nhân khác được UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen

N.N.