Ngoài việc bố trí cán bộ, chiến sỹ thường xuyên giúp 38 xã trọng điểm về an ninh và hàng chục tổ công tác địa bàn... giải quyết nhanh các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Với nhiệm vụ được phân công cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tích cực bám sát buôn làng, chủ động tham mưu giúp các xã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh chính trị. Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh cho người có uy tín và phối hợp cùng các ngành đoàn thể, gia đình, già làng tổ chức quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng.

Bên cạnh đó trong năm 2009, Công an Gia Lai tập trung đấu tranh bóc gỡ hàng ngàn lượt đối tượng liên quan đến hoạt động FULRO, phục hồi tổ chức phản động " Tin lành Đê Ga" và xử lý 194 đối tượng liên quan ở địa bàn Chư Sê, Phú Thiện, Đăk Đoa, Krông Pa, Ia Pa. Phối hợp tổ chức phát động quần chúng tại 126 thôn làng, với hàng ngàn lượt người tham gia, kết hợp đưa nhiều đối tượng liên quan đến Fulro ra kiểm trước dân.

Qua phát động, có 12 trường hợp là cơ sở nuôi dấu, tiếp tế cho FULRO tự nguyện ra đầu thú và tố giác đối tượng cơ sở ngầm phản động... Cùng với công tác đấu tranh chống phản động FULRO, Công an Gia Lai đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp các ban, ngành có biện pháp giải quyết ổn định tình hình các vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn, nhất là các vụ có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và phòng ngừa, đấu tranh với số đối tượng cơ hội chính trị, cực đoan trong tôn giáo...

Với việc tăng cường lực lượng hướng về cơ sở, Công an Gia Lai đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, vận động quần chúng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vô hiệu hóa âm mưu chống phá của bọn phản động FULRO, kịp thời xử lý tình hình có liên quan đến an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở

Thanh Khiết