Tại buổi gặp mặt, tập thể phụ nữ Công an TP Hồ Chí Minh, đại biểu các thế hệ nguyên là Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại quá trình phát triển của Hội LHPN Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu những cách làm hay của chị em Công an cấp cơ sở, cán bộ nữ công tác tại xã, phường, thị trấn, cán bộ, hội viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, biểu dương những kết quả các mặt công tác của Hội Phụ nữ Công an thành phố trong những năm qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã biểu dương những kết quả các mặt công tác của Hội Phụ nữ Công an thành phố trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh Hội Phụ nữ Công an thành phố cần tiếp tục giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ hội viên, tổ chức phong trào thi đua, đảm bảo phù hợp với nhu cầu, lợi ích cán bộ, hội viên phụ nữ Công an thành phố.

Lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến.

Dịp này, Công an TP Hồ Chí Minh cũng trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới, góp phần cùng lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Phú Lữ