Dự chương trình có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (18/6/1981-18/6/2016), chương trình được tổ chức nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa lực lượng Công an nhân dân với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Thứ trường Bùi Văn Thành nhận hoa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước.

Nghị quyết Liên tịch giữa Bộ Công an và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về đẩy mạnh phong trào đoàn kết 3 lực lượng Thanh niên, Quân đội, Công an và chỉ đạo giao ước thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tuổi trẻ Công an nhân dân là nền tảng cơ sở cho sự phối hợp giữa hai bên sau này.

Điều đó tạo ra một luồng sinh khí mới, cổ vũ, động viên tuổi trẻ cả nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Trong suốt thời gian qua, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tuổi trẻ, sự phối hợp có hiệu quả và trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn ttrong việc phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an dân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Trong thời gian tới, Bộ Công an đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như các tổ chức cơ sở Đoàn trong cả nước tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an nhân dân trong việc phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đến tận cơ sở, lấy cán bộ Đoàn làm nòng cốt để tăng hiệu quả tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phải chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên các Bộ, Ngành, địa phương để tổ chức các phong trào hành động cách mạng ngày càng thiết thực và lan tỏa trong xã hội...

Vũ Linh