Đã chiêu sinh nhập học hơn 2.000 học viên, triển khai thực hiện chương trình đào tạo bậc trung học chuyên ngành Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, biên soạn 12 bộ giáo trình và tài liệu dạy học, hoàn thành đưa vào sử dụng 7 bộ bài tập tình huống với trên 1.000 bài tập. Tổ chức nghiên cứu và nghiệm thu 8 đề tài khoa học, tổ chức cho học sinh khóa K40 nghiên cứu, nghiệm thu đạt loại khá và giỏi 45 chuyên đề tốt nghiệp. Nhà trường cũng đã tổ chức hội nghị giáo viên, triển khai có chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua dạy giỏi, có 84 đồng chí đạt tiêu chuẩn giáo viên có bài và giờ dạy giỏi. 

Nhà trường đã triển khai kế hoạch đổi mới nội dung, phương pháp giảng các môn nghiệp vụ chuyên ngành, giảm tối đa thời gian lý thuyết, kết quả học viên khá giỏi đạt tới 60%… Năm học mới này là năm đòi hỏi toàn thể cán bộ, học viên của nhà trường nỗ lực hơn nữa, nhằm đạt kết quả cao trong công tác giảng dạy và học tập, chào mừng 40 năm ngày thành lập trường.

Phát biểu với cán bộ, học viên nhà trường, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh, nhà trường cần xác định rõ mục tiêu đào tạo cán bộ trong tình hình hiện nay, cần phải đổi mới nội dung đào tạo, gắn đào tạo với mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Phải xây dựng đội ngũ g iáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, yêu ngành, yêu nghề. Phải chủ động và kiên quyết chống tư tưởng thương mại hoá trong giáo viên. Phải làm tốt công tác tổ chức, giáo dục và quản lý học sinh, tạo ra môi trường giáo dục mẫu mực.

Mỗi người thầy phải là một tấm gương sáng cho học sinh, mỗi việc làm trong trường đều phải mang tính giáo dục. Đồng thời, cần tổ chức thật tốt đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, học sinh..

Tường Minh