Với sự tham mưu của Công an huyện, UBND huyện đã phân công các tổ chức đoàn thể xã hội, Công an các xã, phường; các thôn xóm, họ tộc trên địa bàn quản lý, giáo dục và giúp đỡ các đối tượng này.

Trong đó, riêng lực lượng Công an các phường, xã đã đảm nhận quản lý và giáo dục 200 trẻ. Sau 3 năm thực hiện phong trào, gần 1.000 trẻ em làm trái và có nguy cơ làm trái pháp luật đã có sự tiến bộ rõ rệt về mọi mặt

H.M.