Đoàn Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc do đồng chí Vương Dụ Văn, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Tại Đối thoại, hai Bên đã cùng trao đổi, đánh giá tình hình an ninh thế giới và khu vực có tác động đến an ninh hai nước, đánh giá kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác đã đạt được tại Đối thoại lần thứ 3, cũng như kết quả triển khai hợp tác theo thỏa thuận của lãnh đạo hai Bộ; nhất trí đưa các lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu và mở rộng hơn nữa theo chỉ đạo của Bộ trưởng hai Bộ trên tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia mỗi nước.

Toàn cảnh Đối thoại.

*Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có chuyến thăm, làm việc với Bộ Công an Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đồng chí Vương Tiểu Hồng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trung Quốc cùng nhất trí, hai Bên sẽ tiếp tục thúc đẩy tích cực triển khai kết quả đạt được tại Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 6 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc vào ngày 10-10-2018 tại Thủ đô Bắc Kinh do hai đồng chí Bộ trưởng hai Bộ đồng chủ trì, xem đây là phương hướng chỉ đạo và khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ trong phòng, chống tội phạm thời gian tới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam; đồng chí Vương Tiểu Hồng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trung Quốc và các đại biểu.

*Dịp này, đồng chí Trần Văn Thanh, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã có buổi tiếp và trao đổi với Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam; đồng chí Trần Văn Thanh, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam; đồng chí Trần Văn Thanh, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tại buổi tiếp.

Tiếp đó, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến chào xã giao đồng chí Phó Chính Hoa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam; đồng chí Phó Chính Hoa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc tại buổi tiếp.

PV