Ra đời trong hoàn cảnh đất nước vừa giành được độc lập, trưởng thành qua các cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, Báo CAND đã không ngừng phát triển lớn mạnh, xứng đáng với vị thế là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Xác định được vị thế là cơ quan báo chí tiên phong trong hàng ngũ báo chí cách mạng Việt Nam, nhiều năm qua Báo CAND đã luôn đẩy mạnh, tăng cường  tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an về lĩnh vực an ninh quốc gia, TTATXH.

Đặc biệt Báo đã thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu trên mặt trận tư tưởng. Duy trì thường xuyên các chuyên mục tuyên truyền  thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, Khóa II về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong năm 2018, chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hòa bình” trên Báo đã tập hợp nhiều bài viết, bài nghiên cứu sắc bén, công phu, có chiều sâu và sức thuyết phục của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các tướng lĩnh và cộng tác viên trong và ngoài lực lượng CAND đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần ổn định và phát triển đất nước.

Một số ấn phẩm Báo Rèn Luyện, Công an mới - tiền thân của Báo CAND ngày nay.

Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng CAND, Báo đã đẩy mạnh tuyên truyền về việc lực lượng CAND thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào: “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Hàng trăm tấm gương cá nhân, tập thể, những mô hình tốt, phong trào điển hình trong lực lượng CAND cũng như phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ đã được phản ánh kịp thời, sinh động, tạo ra sức lan tỏa rộng lớn. Đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và triển khai thực hiện Nghị định số 01/2018-NĐ/CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, thời gian qua Báo CAND đã đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện với nhiều hình thức tin, bài viết sinh động, hấp dẫn.

Trong xu thế của sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của hệ thống báo chí, Báo CAND luôn trăn trở và tìm tòi sự đổi mới để nâng cao chất lượng các ấn phẩm cả về nội dung và hình thức để phục vụ bạn đọc. Báo đã thể hiện tốt chức năng của cơ quan giám sát và phản biện xã hội.

Là kênh quan trọng chuyển tải những thông tin và là diễn đàn để người dân, bạn đọc góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực. Đặc biệt, nhằm đáp ứng xu thế báo chí hiện đại, Báo CAND đã tập trung đầu tư nâng cấp Báo CAND điện tử.

Bộ trưởng Tô Lâm, Trung tướng Trần Bá Thiều - Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và Thiếu tướng Phạm Văn Miên, TBT Báo CAND thực hiện nghi thức khai trương báo điện tử CAND tiếng Anh (11/2016).

Bên cạnh phiên bản tiếng Anh, từ ngày 26-1-2018, Báo CAND điện tử phiên bản tiếng Trung Quốc đã chính thức ra mắt bạn đọc, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của báo chí lực lượng CAND trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.

Từ ngày 15-8-2018, thực hiện Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Báo CAND cùng với Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND và Nhà xuất bản CAND trực thuộc Cục Truyền thông CAND. Với vị thế và mô hình tổ chức bộ máy mới, Báo sẽ có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn về mọi mặt trong thời gian tới.

Kỷ niệm 72 năm Ngày phát hành số báo đầu tiên, những người làm Báo CAND hôm nay xúc động và tự hào khi đọc lại những bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các số báo cách đây hơn 50 năm về trước.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên thăm tặng quà bệnh nhân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Càng thấm nhuần sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của những người cầm bút trong lực lượng CAND trên mặt trận tư tưởng. Thế hệ những người làm Báo CAND hôm nay vinh dự được thừa hưởng và kế thừa truyền thống vẻ vang 72 năm của Báo. Chúng tôi nguyện sẽ luôn luôn tìm tòi, đổi mới và sáng tạo để xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND cùng đông đảo bạn đọc.

Báo CAND