Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ HPN Bộ Công an, Cục Tham mưu Chính trị CAND, công tác Hội và phong trào thi đua của phụ nữ Tổng cục đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017. 

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Ngành, của Hội được các cấp Hội phụ nữ Tổng cục cụ thể hóa và triển khai rộng khắp. Đặc biệt là việc quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của Hội…

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ phát biểu tại Hội nghị.

Với những thành tích đạt được, 4 tập thể HPN cơ sở và 1 hội viên được Trung ương Hội tặng Bằng khen; 6 tập thể Hội cơ sở và 180 cán bộ, hội viên được Ban Thường vụ HPN Bộ tặng Bằng khen, 2 cơ sở HPN được Phụ nữ Bộ tặng Bằng khen chuyên đề. Ban Thường vụ HPN Tổng cục tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 275 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ biểu dương những thành tích của các cấp Hội và mỗi hội viên phụ nữ Tổng cục đã được trong năm qua; đồng tình với 12 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 6 nội dung chỉ tiêu trong phát động thi đua năm 2018.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ phát biểu tại Hội nghị.
Đại tá Ngô Hoài Thu trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ nhấn mạnh, thời gian tới, HPN Tổng cục Chính trị CAND cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt khẩu hiệu hành động của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục… 

Nghiên cứu để có nhiều biện pháp đổi mới toàn diện sâu sắc hơn về nội dụng, phương thức hoạt động của Hội và phong trào thi đua của Hội theo hướng cụ thể, thiết thực. 

Các hoạt động phải lấy nhiệm vụ chính trị làm trung tâm, phù hợp với đặc điểm, tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên, tránh hình thức, chạy theo số lượng. Thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm qua mỗi đợt thi đua, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc và chú trọng xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ... 

Thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của phụ nữ, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho chị em; động viên chị em phát huy cao nhất khả năng đóng góp của mình cho gia đình và xã hội.

Minh Hiền