Báo cáo Tổng kết công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ (ANCT) và phong trào thi đua vì An ninh Tổ Quốc năm 2018 do Thiếu tướng Lê Vân, Phó cục trưởng Cục ANCT Nội bộ trình bày nêu rõ: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; tình hình ANCT nội bộ còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng, tác động đến an ninh chính trị, Cục ANCT Nội bộ đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chủ động chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, hoàn thành tốt chương trình công tác đặt ra. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Nổi bật là 9 mặt công tác trọng tâm như khẩn trương hoàn thành việc hợp nhất, phân công, bố trí cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo quán xuyến địa bàn, đối tượng, lĩnh vực công tác và quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ; xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch lớn, đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước, các phiên toà xét xử vụ án lớn được dư luận quan tâm; chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình được nâng lên, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an chỉ đạo những vấn đề quan trọng về ANCT nội bộ...

Với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác vì an  ninh Tổ quốc”, trong năm 2018, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cục ANCT Nội bộ đã được Đảng ủy, lãnh đạo Cục ANCT Nội bộ chỉ đạo, xây dựng đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, trong năm 2018, các đơn vị, cá nhân thuộc đơn vị đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng: 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 huân, huy chương; 4 kỷ niệm chương; 15 bằng khen cấp Bộ; 53 bằng khen cấp Tổng cục, 54 giấy khen cấp Cục. Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, Cục An ninh Chính trị Nội Bộ đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công an”; Phòng 3, đạt danh hiệu “ Cờ thi đua của Bộ Công an”...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đồng tình, nhất trí cao với kết quả công tác của Cục ANCT Nội bộ năm 2018; phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả thành tích mà lực lượng bảo vệ CTNB đã đạt được. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Cục ANCT Nội bộ đã nắm sát tình hình chính trị nội bộ, có nhiều tham mưu quan trọng trong bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng, hoàn thiện các văn bản vi phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước với các bộ, ban, ngành, địa phương theo chức năng, gắn với công tác điều tra... 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2018.

Qua đó, đã phát hiện nhiều vấn đề sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, ban, ngành. Từ đó, kiến nghị, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, đã tổ chức các mặt công tác nghiệp vụ  phát hiện và đấu tranh theo các chuyên đề trọng điểm đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Trong đó, có công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp... Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông trong công tác tuyên truyền, phản bác, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo đảm định hướng trong công tác thông tin, tuyên truyền...

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các yếu tố trong nước và thế giới tác động đến công tác bảo vệ ANCT nội bộ như những biểu hiện “ Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; tình trạng lộ lọt bí mật Nhà nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã chỉ ra 6 mặt công tác trọng tâm trong năm 2019. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ rõ: Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng bảo vệ ANCT nội bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, liêm chính... Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình làm việc, phát hiện hiệu quả các mô hình tổ chức mới. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với công tác chính trị tư tưởng, quy hoạch, đào tạo, chế độ chính sách. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đặc biệt nhấn mạnh đến việc đổi mới nhận thức, tư duy và biện pháp công tác trong bảo vệ ANCT Nội bộ trong tình hình hiện nay, phù hợp với tổ chức bộ máy mới; việc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh chống xâm nhập nội bộ, chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an, trong đó lực lượng ANCT Nội bộ làm nòng cốt...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chụp ảnh với các đại biểu dự Hội nghị.

Thứ Trưởng Bùi Văn Nam đồng thời yêu cầu Cục ANCT Nội bộ cần tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh thông tin, truyền thống, quản lý báo chí. Việc phối hợp rà soát, chấn chỉnh, kiên quyết tham mưu, xử lý những hành vi lợi dụng tư do ngôn luận, tự do báo chí hoạt động chống phá; kiên quyết đình bản, thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí hoạt động sai tôn chỉ, sai mục đích và thường xuyên vi phạm; việc phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm vụ vi phạm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và công tác phối hợp lực lượng và hợp tác quốc tế liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Xuân Mai