Sau khi tiếp nhận, sàng lọc, Khoa huyết học của bệnh viện này đã thu hơn 100 đơn vị máu đưa vào lưu trữ.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện.

Hiến máu là việc làm thiết thực, mang tính nhân đạo với nghĩa cử cao đẹp, với phương châm Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Ngãi “Chung dòng máu trẻ - vì sức khỏe cộng đồng”, những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi rất sôi nổi, đã góp phần chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp nhân dân, đồng chí, đồng đội.

V.N.