Trung tướng tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT dự và phát biểu chỉ đạo.

Đến dự Đại hội còn đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí Thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an…

Các đại biểu tại Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng cục HC-KT lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên Tổng cục HC-KT đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực.

Các công trình, phần việc của Đoàn Thanh niên các cấp được triển khai hiệu quả, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Các hoạt động tình nguyện, xã hội từ thiện đã góp phần nâng cao vị thế của đoàn viên thanh niên CAND nói chung và Đoàn Thanh niên Tổng cục HC-KT nói riêng.

Với những nỗ lực trên, nhiệm kỳ qua Đoàn Thanh niên Tổng cục đã có 465 lượt tập thể, 515 lượt cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng; Đoàn Thanh niên Tổng cục đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen của Bộ Công an, Trung ương Đoàn… Đặc biệt, trong năm 2017, Đoàn Thanh niên Tổng cục đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng cục HC-KT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI…

Cũng trong ngày 25-8, tại Tổng cục An ninh (Bộ Công an) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn viên thanh niên Tổng cục An ninh luôn đoàn kết, phát huy được sức sáng tạo, đóng vai trò xung kích, nòng cốt trong tham gia công tác chuyên môn của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều kế hoạch, chuyên án nghiệp vụ, không để bị động, bất ngờ.

Quang cảnh hội Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Tổng cục An ninh nhiệm kỳ 2017-2020

Trong 5 năm qua, đã có 250 công trình, phần việc thanh niên được các cơ sở Đoàn đảm nhận thực hiện và bàn giao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, trong đó có 5 công trình được Trung ương Đoàn tuyên dương là “Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc”.

Trong quá trình công tác và chiến đấu, có 4 đồng chí được Chủ tịch nước tặng Huân chương dũng cảm, 12 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 8 đồng chí được tuyên dương Thanh niên Công an tiêu biểu, 200 đồng chí được Bộ công an tặng bằng khen, hàng nghìn đồng chí được Tổng cục tặng bằng khen.

Với phương châm “Đổi mới – dân chủ - trí tuệ- đoàn kết”, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh nhiệm kỳ 2017-2020 quyết tâm cùng các đoàn viên xây dựng thế hệ trẻ Tổng cục An ninh trung thành với Đảng, với Tổ quốc, đóng góp vào sự nghiệp đảm bảo An ninh quốc gia và xây dựng lực lượng An ninh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trần Xuân-Trần Hằng