Tại lễ ra mắt các Câu lạc bộ thanh niên, đại diện Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tổng cục Cảnh sát đã báo cáo tóm tắt quá trình thành lập, kết quả và chương trình hoạt động thời gian tới của các câu lạc bộ. Theo đó, tháng 7-2016, 3 câu lạc bộ thanh niên Tổng cục Cảnh sát được thành lập gồm: Câu lạc bộ "Văn hóa, thể thao thanh niên", Câu lạc bộ "Ngoại ngữ thanh niên", Câu lạc bộ "Nghiệp vụ, pháp luật thanh niên".

Các câu lạc bộ sau khi thành lập đã đi vào hoạt động và đã đạt được những kết quả thiết thực. Sự chủ động trong việc thành lập các câu lạc bộ thanh niên đã góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ Tổng cục trong việc tham mưu triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tặng hoa chúc mừng 3 Câu lạc bộ thanh niên vừa được thành lập.

Tại Diễn đàn "Công tác nghiệp vụ cơ bản trong quá trình điều tra khám phá các vụ án, một số kinh nghiệm trong công tác điều tra các chuyên án", 350 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ của Tổng cục Cảnh sát và 100 đoàn viên là sinh viên các khoa nghiệp vụ Học viện Cảnh sát Nhân dân đã có buổi giao lưu với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát về kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác Nghiệp vụ cơ bản trong đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay; những kinh nghiệm trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm công nghệ cao...

Diễn đàn về chuyên môn này đã giúp các cán bộ trẻ được tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác, đồng thời nâng cao hiệu quả của công tác điều tra khám phá các vụ án, đáp ứng được yêu cầu của công tác điều tra trong tình hình mới.

Trần Xuân