Công tác tuyên truyền, phát động quần chúng được triển khai đều khắp trên phạm vi toàn tỉnh, qua đó nhân dân đã cung cấp 36.720 nguồn tin có liên quan đến ANTT, giúp cho cơ quan điều tra khám phá 5.133 vụ, xử lý trên 6.000 đối tượng; truy bắt 247 đối tượng có lệnh truy nã; vận động 771 đối tượng phạm tội ra đầu thu; quản lý, giáo dục và giúp đỡ 4.072 người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; công tác hòa giải tại cơ sở được chú trọng đúng mức.

Hơn 10 năm thực hiện NQ Liên tịch số 01, vai trò hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã có nhiều cải tiến, đổi mới phương pháp, đa dạng hóa các hình thức để cuốn hút đoàn viên tham gia. Hiện nay, toàn tỉnh có 484.997 hội viên, trong đó 17.664 hội viên là cốt cán chính trị; năm 2011, xây dựng mới 523 tổ chức cơ sở đoàn, hội nâng tổng số lên 2.420, qua phân loại có 78,24% cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh…

 Tổng kết 10 năm thực hiện NQ Liên tịch số 01, có 3 tập thể đã được Bộ Công an tặng Bằng khen; 6 tập thể, 3 cá nhân được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen; 18 tập thể và 13 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng

Thanh Kỷ