Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an nêu rõ, năm 2018, các cấp Hội phụ nữ Bộ Công an đã kịp thời kiện toàn tổ chức, Ban Chấp hành Hội phụ nữ các cấp phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ. Nắm qua, hoạt động của Hội phụ nữ cơ sở dần đi vào nền nếp sau kiện toàn, nhiều cơ sở Hội hoạt động có chiều sâu, thu hút được đông đảo hội viên tham gia.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục đã bám sát định hướng chỉ đạo của cấp uỷ Đảng các cấp, phụ nữ cấp trên; gắn liền với triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" và Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII.

Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên trao Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần chuyển biến nhận thức và nâng cao trách nhiệm của mỗi hội viên trong rèn luyện, công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Đồng thời, tạo sức lan toả sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh người CAND đẹp trong lòng nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác tham mưu được triển khai có hiệu quả, các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Trong đó, nhiều hoạt động có quy mô lớn, có tính tuyên truyền lan toả sâu rộng trong toàn lực lượng CAND, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chung sức cùng cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, công tác hậu phương Quân đội, Công an tiếp tục được đẩy mạnh; đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ Công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên và Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích Hội phụ nữ Bộ Công an đã đạt được, hoan nghênh các ý kiến phát biểu tham luận trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu đóng góp tại Hội nghị.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, yếu kém đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên và Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hôi phụ nữ Bộ Công an tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên HPN Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an.

Đẩy mạnh phong trào thi đua với những hình thức phong phú, nội dung cụ thể, thiết thực nâng cao việc rèn luyện thực hiện các phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam trong toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ. Phụ nữ Bộ Công an công tác trên tất cả các lĩnh vực, từ những đơn vị trực tiếp chiến đấu, đơn vị hậu cần, kỹ thuật hay xây dựng lực lượng… đặc biệt đội ngũ cán bộ Hội tiếp tục sâu sát, kịp thời nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng, đời sống của hội viên, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên mộn, thực hiện tốt vai trò của người phụ nữ.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân và tập thể xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua được nhận Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam và Hội phụ nữ Bộ Công an.

L.C.