Bàn về Hội thảo khoa học với chủ đề “Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ chủ động, đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới” được Bộ Công an tổ chức ngày 16-12, Thiếu tướng, TS Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện Khoa học & Công nghệ (KH&CN) - Bộ Công an đã chia sẻ về thực trạng công tác nghiên cứu, chế tạo phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ trong CAND hiện nay, cũng như những giải pháp nhằm phát triển công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới.

Là một trong những đơn vị đầu ngành về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) trong lĩnh vực an ninh, Viện KH&CN trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tham quan các sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ do Viện Khoa học & Công nghệ nghiên cứu, chế tạo.

Thiếu tướng TS. Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện KH&CN cho biết, chỉ tính từ năm 1999 đến nay, Viện đã triển khai nghiên cứu hơn 100 đề tài KHCN, trong đó có 10 đề tài cấp Nhà nước, 90 đề tài cấp Bộ, 4 đề tài cấp thành phố, 46 đề tài cấp cơ sở; cho ra đời các sản phẩm có giá trị thực tiễn, được áp dụng rộng rãi trong công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Bên cạnh đó, các sản phẩm liên tục được cải tiến và đổi mới để nâng cao tính ứng dụng trong thực tiễn. 

Hiện nay, phạm vi nghiên cứu của Viện đã mở rộng lên thành 11 lĩnh vực, trong đó, lĩnh vực sinh học đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị đứng đầu cấp quốc gia. Đặc biệt, Viện đã nghiên cứu thành công một số phương tiện KTNV, CCHT có chất lượng tương đương sản phẩm của các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. 

Bên cạnh đó, Viện còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp tham gia tác chiến kỹ thuật đấu tranh PCTP, phòng chống bạo loạn; tham gia bảo vệ thành công các Hội nghị quốc tế, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Biên phòng, An ninh các cửa khẩu ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ lực lượng An ninh, Cảnh sát các nước như: Lào, Campuchia, Cuba…

Chia sẻ về điều kiện thuận lợi trong công tác nghiên cứu, chế tạo phương tiện KTNV và CCHT, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong CAND hiện nay, Thiếu tướng, Viện trưởng Lê Minh Quý cho biết: 

Đánh giá được vai trò quan trọng của KHCN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; và là nguồn lực không thể thiếu trong công tác đảm bảo ANTT của quốc gia, nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định: 

“Phát triển mạnh mẽ KH&CN, làm cho KH&CN thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh..”, điều này cho thấy, Đảng ta nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển KH &CN và đặt ra yêu cầu phát triển KH &CN của đất nước lên một tầm cao mới, coi đây là công việc trọng yếu và thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Bởi vậy, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản ưu tiên phát triển KH&CN; và Viện KH&CN Bộ Công an thời gian qua đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng sự phối hợp chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương.

Thuận lợi tiếp theo phải kể đến đó là đội ngũ cán bộ của Viện đã và đang có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhiều đồng chí có học vị cao, được đào tạo bài bản từ những nước có nền KH&CN phát triển. 

Viện có 17 đồng chí có trình độ tiến sĩ, 107 đồng chí có trình độ thạc sĩ, hơn 100 đồng chí có trình độ đại học, 15 đồng chí đang học nghiên cứu sinh và 14 đồng chí đang học cao học. 

Bên cạnh đó, quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế về KHCN trong lĩnh vực an ninh ngày càng được quan tâm, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ những quốc gia phát triển.

Đề xuất kiến nghị một số giải pháp đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chế tạo phương tiện KTNV và CCHT nhằm đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới, Thiếu tướng, Viện trưởng Lê Minh Quý cho rằng, cần quan tâm đầu tư phát triển KHCN theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực tiễn chiến đấu. Trong đó, trước tiên cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực KHCN chất lượng cao. 

Để khuyến khích, thu hút được nhân tài, Thiếu tướng Lê Minh Quý cho biết, thời gian tới, Viện sẽ nghiên cứu, đề xuất các chính sách và chế độ đãi ngộ xứng đáng, đủ sức thu hút để các nhà khoa học yên tâm công tác, nghiên cứu chuyên sâu; áp dụng mức thu nhập đặc biệt đối với cán bộ chủ trì các nhiệm vụ KHCN đặc biệt quan trọng.

Chú trọng đầu tư vào công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo liên tục và tự đào tạo. Có chính sách khuyến khích cán bộ làm công tác KHCN liên tục trau dồi tri thức, cập nhật thông tin, nâng cao năng lực chuyên môn, nắm bắt và dự báo được những xu hướng phát triển của KHCN trên thế giới. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KHCN, tăng cường chuyển giao công nghệ, huy động tiềm lực KHCN phục vụ công tác công an. Tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các chương trình đào tạo, phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ. Nghiên cứu các chương trình tài trợ, hỗ trợ cho nhân lực KHCN đi đào tạo ở nước ngoài. Chú trọng đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ cao.

Song song với đó, cần tiếp tục đầu tư chiều sâu các phòng thí nghiệm theo hướng trang bị các máy móc, thiết bị nguồn có khả năng chế tạo ra các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ cao; củng cố cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc tập trung, đồng bộ, hiện đại. 

Bên cạnh đó, cần có chiến lược xây dựng đội ngũ cộng tác viên trong đội ngũ trí thức KHCN trong và ngoài nước, nhằm tận dụng mọi khả năng sẵn có của xã hội để phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN của lực lượng Công an. Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác nghiên cứu với các đối tác, tập đoàn, viện nghiên cứu quốc tế… để chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ. 

Nên xây dựng chiến lược chuyển giao công nghệ đồng bộ với việc đổi mới cơ bản và toàn diện về cơ chế chuyển giao; trong hợp tác chuyển giao công nghệ cần chú trọng vào việc tiếp nhận và phát triển các công nghệ mới, công nghệ nguồn phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và nhu cầu thực tiễn công tác bảo đảm ANTT của lực lượng CAND trong tình hình mới hiện nay.

Viện trưởng, TS.Lê Minh Quý