Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, báo cáo viên cấp Trung ương, thành viên Tổ biên tập Đề án Trung ương 6 dự và trực tiếp quán triệt nội dung các Nghị quyết Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đã quyết định thông qua 4 Nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”. 

Quang cảnh tại Hội nghị

Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong toàn lực lượng CAND; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, những nhận thức lệch lạc hoặc có tư tưởng cục bộ, “lợi ích nhóm”.

Cấp ủy các chi bộ, sau Hội nghị này cần có kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi đơn vị, đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết và tổ chức đánh giá kết quả, học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ mình.

Minh Hiền