Dự buổi Lễ khai giảng có Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND...

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng.

Lớp bồi dưỡng công tác Đảng diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11-10 đến 13-10 với các chuyên đề chính được giảng viên truyền đạt cho các học viên tham dự lớp bồi dưỡng công tác Đảng gồm: Báo cáo chuyên đề  về Tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND; Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng- Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ. 

Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở, Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở. Công tác vận động quần chúng của chi bộ, Đảng bộ cơ sở...

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc tại Lớp bồi dưỡng công tác Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ nêu rõ, những năm qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Việc mở lớp nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND. 

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ đề nghị các học viên trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng cần phát huy tính chủ động, nêu vấn đề thực tiễn hoạt động của cấp ủy Đảng, tăng cường việc tranh luận, thảo luận dân chủ để nâng cao hiệu quả việc học tập...

Anh Hiếu