Ngày 24-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác Đảng đối với hơn 100 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp cơ sở, cấp ủy viên cơ sở; Bí thư, Phó bí thư và cấp ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận và trực thuộc đảng ủy cơ sở; Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng cục, UBKT cấp ủy cơ sở và cán bộ chuyên trách làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong Đảng bộ Tổng cục (khu vực phía Bắc). 

Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu tại Hội nghị.

Lớp bồi dưỡng công tác Đảng diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 24 đến 28-10 với các chuyên đề chính được giảng viên truyền đạt cho các học viên tham dự lớp bồi dưỡng công tác Đảng.

Phát biểu khai mạc tại Lớp bồi dưỡng công tác Đảng, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát  nêu rõ, việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát diễn ra trong thời điểm các cấp ủy đang khẩn trương chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, triển khai quy chế làm việc của cấp ủy. 

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Trung tướng đề nghị các học viên trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng cần phát huy tính chủ động, nêu vấn đề thực tiễn hoạt động của cấp ủy Đảng, tăng cường việc tranh luận, thảo luận dân chủ để nâng cao hiệu quả việc học tập...

Nguyễn Anh