Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, cần phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, cơ bản trong các Nghị quyết, cụ thể hóa đường lối, quan điểm, nhiệm vụ trong Nghị quyết, vận dụng vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. 

Đồng chí Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Kỳ, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, trong đó tập trung phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân của những hạn chế khó khăn; bài học kinh nghiệm. Đặc biệt là đã quán triệt những phương hướng, chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá (Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển

Đồng chí Đoàn Văn Kỳ, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ truyền đạt một số nội dung trọng tâm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII.


Minh Quỳnh – Bá Hiển