Tại báo cáo chính trị, nhiệm kỳ (2015 - 2020), Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc Hội, Chính phủ về ANTT, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn, từ đó giúp tình hình an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt mức so với chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Điều tra khám phá hơn 3.200 vụ vi phạm pháp luật về TTXH, đạt 82,9%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trong đạt trên 90%, công tác bắt giam, giữ đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm….Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, được các cấp, các ngành biều dương, khen thưởng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương ngoài việc biểu dương những kết quả nổi bật tích, cực mà Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ trước đã đạt được đồng thời cũng nhấn mạnh, sau khi tổ chức thành công Đại hôi, bầu ra Ban chấp hành khóa mới, Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương cần  phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 21 đồng chí, khuyết 2. Trong đó, đồng chí Đại tá Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa chúc mừng. Đại hội

Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia Dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương và các ý kiến tham luận, thảo luận tại các tổ, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Văn Tú