Tới dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATW; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện, Học viện, Trường thuộc Bộ và trực thuộc Tổng cục; Trưởng phòng Chính trị, Trưởng phòng Công tác Đảng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và V26; báo cáo viên của Đảng bộ CATW...

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị của Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Đặc phái viên Thủ tướng Chính phủ giới thiệu chuyên đề "Về chủ trương và chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới".

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Ngô Doãn Vịnh, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu với Hội nghị chuyên đề "Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020".

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai các Nghị quyết TW 4, khoá X là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cấp ủy các cấp nắm vững những vấn đề cơ bản của 2 Nghị quyết nêu trên. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong toàn lực lượng CAND về các quan điểm, chủ trương, giải pháp được nêu trong Nghị quyết; nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở đó, khẩn trương quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng được thể hiện trong 2 Nghị quyết nêu trên, nhất là quan điểm về tăng cường, giữ vững quốc phòng, an ninh quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trên biển vào chương trình công tác của cấp ủy, đơn vị mình

C.G.