Công an tỉnh đã xây dựng phương án chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các HTT triển khai đồng bộ các biện phap nghiệp vụ nhằm chủ động trước mọi tình huống, tổ chức tốt công tác nắm tình hình kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm; kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ làm ảnh hưởng ANTT trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội. 

Thành phố Việt Trì là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025,.  Để chủ động trong mọi tình huống, Công an thành phố Việt Trì đã phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức lực lượng tiến hành rà soát, lên danh sách các đối tượng trong diện quản lý; đồng thời tăng cường TTKS khép kín địa bàn; triển khai phương án phân luồng giao thông, tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường ra, vào thành phố, các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn cũng như tại khu vực diễn ra Đại hội.

Lực lượng công an xã, phường của thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm bắt tình hình nhân dân thông qua họp dân, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật.  Đồng thời, bám sát các bước chuẩn bị, tổ chức đại hội để có biện pháp phù hợp về đảm bảo ANTT, dự kiến các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra và phương án giải quyết.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chủ động trước mọi tình huống tấn công tội phạm không để xảy ra bị động, bất ngờ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quán  triệt cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phân công đầy đủ lực lượng ứng trực, chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến và chế độ thông tin báo cáo, phục vụ công tác đảm bảo ANTT, góp phần vào thành công của Đại hội.

Quang Hưng