Thiếu tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Tài chính cho biết, nói thì giản đơn như vậy nhưng đây là công việc có ý nghĩa then chốt, quyết định đến kế hoạch ngân sách của Bộ, đòi hỏi những người làm công tác kế hoạch tài chính không chỉ có tầm nhìn xa mà phải phát huy trí tuệ, tâm huyết với nghề, có sáng kiến mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điểm lại những kết quả công tác năm 2017 của Cục Tài chính cho thấy, năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đảm bảo kinh phí, đáp ứng được yêu cầu chi tiêu thường xuyên và đột xuất trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Những thành tích trên đã góp phần cùng toàn lực lượng CAND đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Lãnh đạo Cục Tài chính họp bàn về công tác xây dựng chiến lược, lập dự toán, kế hoạch tài chính trong lực lượng Công an năm 2018.

Tìm hiểu về công việc thầm lặng của những người làm công tác tài chính trong lực lượng CAND, chúng tôi mới rõ thêm những khó khăn mang tính đặc thù riêng của họ. Trong khi nguồn kinh phí Nhà nước cấp cho các bộ, ngành đang có xu hướng ngày càng thu hẹp, các qui định quản lý tài chính ngày càng chặt chẽ thì việc phân bổ kinh phí là một thách thức đòi hỏi người làm tài chính cần phải khách quan, công tâm, tỷ mỉ và chính xác để tính toán, phân bổ kinh phí tương xứng với công việc, đặc thù riêng của Công an mỗi đơn vị, địa phương.

Cục đã vận dụng linh hoạt quy chế, chính sách để đảm bảo tuyệt đối các nguyên tắc tài chính, tuân thủ đúng Luật Ngân sách nhưng vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho Công an các đơn vị, địa phương hoạt động và cải thiện cơ sở vật chất. Đặc biệt, năm 2017, Cục đã huy động được nguồn lực tài chính rất lớn từ nguồn Ngân sách Nhà nước và các nguồn khác, đây là một thành công có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo, công tác chiến đấu của toàn lực lượng CAND.

Cục Tài chính đã báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ duyệt phân bổ ngân sách chi An ninh năm 2017, trong đó đã tập trung nguồn lực đầu tư mua sắm, trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, mũi nhọn, các đơn vị trọng điểm và Công an cơ sở, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị ...

Một thành tích quan trọng nữa là Cục Tài chính đã nghiên cứu, soạn thảo và trình lãnh đạo Bộ ký ban hành và triển khai Chỉ thị về công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2017 trong CAND; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trong CAND; Thông tư quy định biện pháp thi hành cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND và hàng chục lượt văn bản hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý tài chính, tài sản đối với Công an các đơn vị, địa phương. 

Đồng thời, đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; qua đó, kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý các vi phạm chế độ, chính sách tài chính, kế toán, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính tại các đơn vị, địa phương trong CAND

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an phát động, Cục đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và tiêu chí phấn đấu cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017. Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cán bộ, chiến sĩ không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Cục Tài chính được Bộ xếp loại tốt, đứng thứ nhất trong khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng.  Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, Cục Tài chính được Cụm thi đua số 1- khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng suy tôn, đề nghị Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Anh Hiếu