Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Tường Long, Cục trưởng Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp báo cáo tại Hội nghị, nêu rõ: Trong những năm qua, quán triệt chủ trương và bám sát ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác đảm bảo trang bị, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (HCKT) đã tập trung trang bị cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an cấp Quận, huyện… các loại phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí và công cụ hỗ trợ hiện đại, đáp ứng các yêu cầu thường xuyên đột xuất phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đầu tư, công tác bảo quản, bảo dưỡng, bảo trì trong những năm qua; Nhu cầu đầu tư, trang cấp cho các đơn vị; từ đó, có kế hoạch đề xuất những danh mục đầu tư theo hướng ưu tiên so với tổng nguồn vốn ngân sách được cấp để trang bị, đầu tư… 

Nhìn chung, việc sử dụng kinh phí đã có hiệu quả. Qua kiểm tra, khảo sát các đơn vị: địa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ Tổng cục HCKT trang bị đều thiết yếu, phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu...

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác đảm bảo HCKT phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội , góp phần phục vụ đắc lực phát triển kinh tế và đối ngoại của đất nước.

Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục HCKT, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và đầu tư cùng các đơn vị có liên quan chủ động triển khai hiệu quả công tác đầu tư, trang bị trên cơ sở nhu cầu của đơn vị, thực lực kho Bộ, tập trung đầu tư một số lĩnh vực như: Phương tiện đường bộ, đường thủy, vũ  khí, công cụ hỗ trợ; thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ …

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các phương tiện, vật tư kỹ thuật; rà soát, hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hậu cần nói chung và quản lý trang bị vật tư kỹ thuật nói riêng. 

Tập trung thanh xử lý các loại phương tiện, vật tư kỹ thuật không đảm bảo, hết thời gian sử dụng để kịp thời đề xuất xử lý, bổ sung, đảm bảo công tác chiến đấu của lực lượng CAND…

Năm 2017 và những năm tiếp theo cần bám sát hoạt động của các hệ lực lượng, kháo sát trực tiếp tại các đơn vị từ đó đề xuất lãnh đạo Bộ để chỉ đạo ngoài việc sử dụng tối ưu các phương tiện hiện có thì triển khai công tác mua sắm trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao, giá thành hợp lý, đầu tư mua sắm công tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải để phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu lực lượng CAND…

Anh Hiếu