Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã đến dự và phát biểu ý kiến.

Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy CATW với chức năng vừa làm công tác tham mưu chung của Bộ, vừa làm công tác phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ. Đại hội đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đảng; thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Đảng bộ CATW,  của Đảng bộ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ V; bầu Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ VI (gồm 15 đồng chí) và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Văn phòng Bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATW nhiệm kỳ IV (gồm 6 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu đương nhiên).

Thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn mà Đảng bộ Văn phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nổi lên là đã làm tốt chức năng tham mưu phục vụ kịp thời, có hiệu quả yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ, góp phần đảm bảo tốt ANTT. Liên tục 3 năm liền (2001-2003), Văn phòng Bộ được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, năm 2004 được tặng Cờ thi đua của Bộ; Đảng bộ Văn phòng Bộ các năm đều đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Văn phòng Bộ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, cải tiến phương pháp và lề lối làm việc; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Đảng ủy CATW và  chất lượng sinh hoạt Đảng

Xuân Hùng