Phát biểu tổng kết nhiệm kỳ Đại hội IV ( 2017-2019), Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng  BLL cán bộ CACV chiến trường miền Nam thời kỳ  KCCMCN nêu rõ: “Nghiêm túc tiếp thu những bài học kinh nghiệm được tổng kết ở nhiệm kỳ trước, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của BLL và toàn thể cán bộ hội viên, chúng ta rất phấn khởi đã có một nhiệm kỳ đạt kết quả tốt đẹp”.

Các đại biểu dự Đại hội .
Thiếu tướng Phan Văn Lai phát biểu tại Đại hội .

Thiếu tướng Phan Văn Lai khẳng định, những kết quả đạt tốt đẹp trong hoạt động của BLL đã đạt được trong nhiệm kỳ IV vừa qua, trước hết là nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, sự hỗ trợ tâm huyết của các đơn vị chức năng, sự ủng hộ nhiệt tình của Công an các đơn vị địa phương cùng sự nỗ lực quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, đóng góp có ý nghĩa cho sự nghiệp giáo dục truyền thống, xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, phục vụ tích cực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các hội viên biểu quyết bầu 13 đồng chí tham gia BLL khóa V nhiệm kỳ 2020-2022.

Về mục tiêu của BLL nhiệm kỳ V (2020-2022), đại hộ xác định: Cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chính trị nội bộ, động viên tư tưởng cán bộ hội viên; có cơ chế và biện pháp thực hiện có chiều sâu hơn nữa công tác tri ân nghĩa tình đồng đội, coi đó là khâu then chốt, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện thiết thực, phù hợp, hiệu quả các hoạt động giao lưu, tiếp lửa truyền thống, đền ơn đáp nghĩa nhằm động viên được nhiều hội viên tích cực tham gia, tạo sự gắn kết tình cảm giữa hội viên.

BLL khóa V nhiệm kỳ 2020-2022 chính thức ra mắt Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bầu 13 đồng chí tham gia BLL khóa mới, nhiệm kỳ (2020-2022). Thiếu tướng Phan Văn Lai tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu Trưởng BLL cán bộ CACV chiến trường miền Nam nhiệm kỳ V.

Tâm Phạm