Trong những năm qua, ĐH PCCC đã thực hiện tốt nhiều phong trào như: "Dạy tốt, học tập, rèn luyện tốt, phục vụ tốt", "Tuần học tốt, tháng học kiểu mẫu, mùa thi nghiêm túc chất lượng", "Tháng thực hiện điều lệnh kiểu mẫu", "Xây dựng lớp tự quản"…

Trong 5 năm qua, nhà trường đã có 8 lượt giáo viên dạy giỏi cấp Bộ; giáo viên các khoa, bộ môn đã đưa 300 hồ sơ giáo án điện tử lên mạng LAN. Trong nghiên cứu khoa học, trường đã nghiên cứu 11 đề tài cấp Bộ và tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học.

Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, ĐH PCCC đã được tặng Huân chương Quân công hạng nhì lần thứ 2, nhiều năm liên tục được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc

PV