Dự hội nghị về phía Bộ Công an có Thiếu tướng, Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị - Công tác Đảng. Về phía tỉnh dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì ANTQ” với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” do Bộ Công an phát động, Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 3 đã chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua một cách sâu, rộng với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng; tạo khí thế thi đua rộng khắp, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, giữ vững ANCT, TTATXH được đảm bảo.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác truy quét, xử lý tội phạm được chỉ đạo quyết liệt. Công an các tỉnh đã đấu tranh, triệt phá nhiều ổ cờ bạc lớn với nhiều đối tượng tham gia; bắt, vận động đầu thú 267 đối tượng truy nã.

Đặc biệt, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua đã đấu tranh, khám phá nhanh nhiều vụ án lớn, trọng điểm về hình sự, ma tuý, kinh tế được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận. Từ những thành tích đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 857 tập thể, 2.386 cá nhân Công an các tỉnh đã được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, đại diện Công an các tỉnh cũng đã trao đổi, nêu lên một số bài học, kinh nghiệm hay trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Đồng thời, chỉ rõ một số những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới để phong trào thi đua “Vì ANTQ” ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan toả, xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại diện Công an các tỉnh trong Cụm thi đua cũng đã thống nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 nhằm thúc đẩy phong trào thi đua “Vì ANTQ” ngày càng phát triển mạnh mẽ trong lực lượng Công an các địa phương.

Trong đó, tập trung vào thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Công an phát động như “tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hoá ứng xử CAND trong tình hình mới” và Cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Ngô Thủy – Nguyễn Hùng