Cụm thi đua số 12 - Bộ Công an gồm 8 đơn vị Cảnh sát PCCC các tỉnh ven biển là Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa (đơn vị Cụm trưởng), tỉnh Khánh Hóa (đơn vị Cụm phó), tỉnh Nghệ An, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bình Định, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Thừa thiên Huế, tỉnh Bà rịa - Vũng tàu.

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2017 do Bộ Công an phát động, Cụm Thi đua số 12 giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Tại Hội nghị các đơn vị Cụm Thi đua số 12 đã ký kết giao ước thể hiện sự quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung thi đua đặt ra năm 2017.

Các đơn vị Cảnh sát PCCC tập trung thảo luận, thống nhất thông qua quy chế hoạt động, quy định chấm điểm, nội dung phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2017 trong đó các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 12 tập trung quán triệt thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các tỉnh về nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp có giải pháp toàn diện, lâu dài nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và CNCH; tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH”; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra an toàn PCCC đối với các cơ sở trọng điểm về PCCC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC; tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, bảo đảm chữa cháy kịp thời hiệu quả… 

Bên cạnh đó các đơn vị Cảnh sát PCCC còn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm vượt khó của các đơn vị trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại địa phương, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội nghị Ký kết giao ước thi đua của Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đồng thời yêu cầu các đơn vị trong năm 2017 tiếp tục phấn đấu, thi đua đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Luật PCCC; Chỉ thị 47 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; tập trung xây dựng phong trào toàn dân PCCC, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; nắm chắc địa bàn, cơ sở để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; phải chủ động sẵn sàng trong công tác chữa cháy và CNCH không để bị động bất ngờ và xây dựng chiến lược PCCC lâu dài, đồng bộ với chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Cao Hường