Thời gian qua, Cục Tổ chức cán bộ CAND đã luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề xuất có chất lượng với lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề quan trọng, cơ bản về công tác tổ chức cán bộ, phục vụ kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lãnh đạo Bộ Công an, góp phần vào những kết quả cụ thể của "Năm công tác tổ chức, cán bộ" do Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an đề ra. 

Đặc biệt, những tháng đầu năm 2018, Cục tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu, đề xuất, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 106, khẳng định lực lượng CAND đã luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Đây là việc làm thể hiện quyết tâm chính trị rất cao và tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân của lực lượng CAND. Nổi bật Cục Tổ chức cán bộ đã tham mưu, đề xuất, giúp Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an: tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 01, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an; khẩn trương, quyết liệt trong triển khai Nghị định của Chính phủ xây dựng mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương; rà soát, tham mưu bố trí lãnh đạo chỉ huy và đội ngũ cán bộ theo mô hình tổ chức mới. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp sai phạm; khắc phục những khuyết điểm trong công tác cán bộ; kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành điều lệnh CAND được tăng cường. Công tác thực hiện chế độ, chính sách, bảo hiểm xã hội CAND được trú trọng thực hiện có hiệu quả...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Cục Tổ chức cán bộ và chúc mừng những thành tích, kết quả rất lớn mà tập thể CBCS Cục Tổ chức cán bộ đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân của Cục Tổ chức cán bộ CAND đã có thành tích xuất sắc.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, xây dựng, ban hành thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các đơn vị gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, khoa học theo hướng tăng cường cho cơ sở và các đơn vị chiến đấu; sử dụng hiệu quả từng biên chế, để bộ máy tổ chức CAND mới tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ của từng lực lượng, từng cấp Công an; tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ... Ưu tiên bố trí chuyên sâu các đơn vị trực tiếp chiến đấu nhưng không chia cắt về địa bàn, lãnh thổ, đối tượng, lĩnh vực quản lý; đảm bảo từng CBCS được tạo điều kiện tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ, được cống hiến công sức, trí tuệ cho Tổ quốc và nhân dân...

Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; gắn với công tác quản lý cán bộ với làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong CAND. Làm tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ. Quan tâm thường xuyên đến điều kiện làm việc, ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe của CBCS, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhằm phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời những khuyết điểm, yếu kém...

Các cấp ủy Đảng, chỉ huy các đơn vị, Công an địa phương phải đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lựa chọn những vấn đề cấp thiết, sát thực tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác này. Đi đôi với công tác chính trị tư tưởng, cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp phải đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo CBCS xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tác phong công tác và thái độ phục vụ nhân dân...

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định cho các đồng chí về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

* Chiều cùng ngày, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao các Quyết định về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/9/2018 cho Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATW; Thiếu tướng Nguyễn Thế Nghiệp, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATW và trao Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/12/2018 đối với Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Cục trưởng Cục Chính sách.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định những thành tích, cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND của các đồng chí vừa nhận Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí là rất quan trọng, được Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND ghi nhận, đánh giá cao và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, chúc gia đình các đồng chí luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. 

Bày tỏ mong muốn, các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm của mình đối với công tác Công an, đặc biệt là trên các lĩnh vực tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng để lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó...


Trần Xuân