Đến dự lễ ký kết có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Vượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; đồng chí Phùng Đình Thực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Nội dung của Quy chế quy định cụ thể việc phối hợp giữa Cục Cảnh sát PCCC và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam theo quy định của Luật PCCC và Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC.

Việc ký kết, triển khai Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ phối hợp công tác giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác PCCC. Đồng thời đưa công tác PCCC của ngành Dầu khí đi vào nề nếp. Cục Cảnh sát PCCC giúp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xây dựng các phương án, xử lý tình huống cháy, nổ lớn; tư vấn về phê duyệt và thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực PCCC…

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Tập đoàn, ban hành các nội quy, quy định, quy trình kỹ thuật về an toàn PCCC và tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho mỗi cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm các văn bản quy định…

Việc ký kết Quy chế phối hợp mới chỉ là bước khởi đầu, thời gian tới, các đơn vị chức năng giữa hai ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện để những quy định của Quy chế thực sự đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó

Việt Hưng