Trước bối cảnh đó, để tập trung lực lượng, biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh với bọn phản động trong, ngoài nước và thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống khủng bố (PCKB), ngày 25-12-2001, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Cục Bảo vệ chính trị V (A42, nay là A67). Triển khai thực hiện Quyết định của đồng chí Bộ trưởng, ngày 12-6-2002, Cục Bảo vệ chính trị V chính thức công bố thành lập và đi vào hoạt động.

Đến nay, trải qua 15 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục An ninh, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương và sự quyết tâm, đoàn kết và nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Cục Bảo vệ chính trị V đã nhanh chóng trưởng thành, trở thành lực nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh chống phản động và PCKB, là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Tổng cục An ninh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia. Những kết quả nổi bật là:

Một là, đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa hầu hết âm mưu, ý đồ hoạt động của các đối tượng phản động, khủng bố. Qua đó đã phát hiện từ xa, từ sớm và đấu tranh vô hiệu hóa hàng loạt ý đồ, kế hoạch, chiến dịch chống phá của số đối tượng phản động, như chiến dịch “Tổng nổi dậy” của “Chính phủ Việt Nam tự do”; chiến dịch “Nong xích trên mạng”, “Sang sông - Dựng cờ”, “Đối đầu - Công khai” của Việt Tân; ý đồ xây dựng “mật cứ” ở trong nước để tiến hành khủng bố, bạo lực vũ trang nhằm chống Đảng, Nhà nước của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; ý đồ thành lập các hội, nhóm núp dưới danh nghĩa “xã hội dân sự” để tập hợp lực lượng, từng bước hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập ở trong nước của bọn phản động.

Hai là, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động phát triển lực lượng ở trong nước, không để  hình thành, tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

Đấu tranh với các nhóm núp dưới danh nghĩa tổ chức “xã hội dân sự” do các đối tượng phản động, chống đối thành lập, vô hiệu hóa ý đồ, tạo tiền đề hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập ở trong nước.

Ba là, đã kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn, giải tán các cuộc tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự; qua đó, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ thực hiện “cách mạng màu” lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam của các đối tượng phản động. Trước âm mưu, ý đồ triệt để lợi dụng các sự kiện, vụ việc phức tạp như trong dịp diễn ra các ngày lễ lớn, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa của Việt Nam, sự cố môi trường biển miền Trung… để kích động, tổ chức biểu tình, gây rối an ninh, trật tự hòng tập dượt, thực hiện “cách mạng màu” lật đổ chế độ ta của các đối tượng phản động, Cục Bảo vệ chính trị V đã tập trung công tác nắm tình hình, tăng cường lực lượng, trực ban, trực chiến kể cả trong ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng và cán bộ, chiến sĩ Cục Bảo vệ Chính trị V tham gia một hoạt động sinh hoạt tập thể của đơn vị.

Cục Bảo vệ chính trị V đã phối hợp Công an các đơn vị, địa phương vô hiệu hóa ý đồ, kế hoạch kích động công nhân các khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai đình công, biểu tình của các tổ chức phản động lưu vong, hội, nhóm chống đối trong nước.

Bốn là, đã ngăn chặn, hạn chế, đập tan nhiều chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các đối tượng phản động. Trong những năm qua, các đối tượng phản động đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ bằng nhiều phương thức, thủ đoạn, trên nhiều phương diện, chủ yếu là trên không gian mạng nhằm tấn công trực diện vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam, đả phá nền tảng tư tưởng của chế độ XHCN, gieo rắc tư tưởng đa nguyên, đa đảng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trước hoạt động nguy hiểm đó của các đối tượng phản động, Cục Bảo vệ chính trị V đã triển khai kế hoạch nghiệp vụ; chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tuyên truyền trên các đài, báo, phản bác các luận điệu xuyên tạc của địch, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và tấn công chính trị, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Năm là, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác PCKB. Trước tình hình khủng bố quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, Cục Bảo vệ chính trị V đã thường xuyên cập nhật, đánh giá để kịp thời tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành các chủ trương, chính sách về PCKB và triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động khủng bố.

Tham mưu cơ quan chức năng đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho công tác PCKB, nhất là Luật Phòng, chống khủng bố; tham mưu, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai, thi hành Luật Phòng, chống khủng bố, xây dựng, tổ chức hàng chục diễn tập phương án PCKB tại các mục tiêu, địa bàn trọng điểm theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao năng lực xử lý tại chỗ khi có tình huống khủng bố xảy ra; tổ chức hàng chục lớp tập huấn nâng cao năng lực PCKB cho lực lượng chức năng các Bộ, ngành, địa phương.

Sáu là, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục An ninh về công tác đấu tranh chống phản động và PCKB. Đồng thời, Cục Bảo vệ chính trị V đã tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục An ninh tổ chức hàng chục hội nghị, hội ý nghiệp vụ chuyên sâu, qua đó kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề khó khăn, nổi cộm, thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng Bảo vệ chính trị V, tạo bước chuyển biến trong công tác đấu tranh chống phản động và PCKB.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Cục Bảo vệ chính trị V luôn coi trọng công tác xây dựng đơn vị, giữ đoàn kết nội bộ, cải tiến lề lối làm việc, đổi mới các biện pháp công tác, phát huy năng lực, sở trường của tất cả cán bộ, chiến sĩ; quan tâm, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng tổ chức nhiều hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác, Cục Bảo vệ chính trị V đã vinh dự được Chủ tịch nước tới thăm, động viên; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước và ngành Công an trao tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 5 Huân chương Quân công hạng Ba, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 8 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 32 Huân chương Chiến công các hạng và hàng trăm Huân chương, Huy chương, Bằng khen các loại; Cục Bảo vệ chính trị V đã có 9 năm được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

Đặc biệt, Cục Bảo vệ chính trị V và 2 cán nhân đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thời gian tới, các đối tượng phản động trong, ngoài nước sẽ còn tiếp tục tăng cường liên kết trong - ngoài, liên kết với số chống đối cực đoan để phát triển lực lượng, hình thành, công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập ở trong nước; tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ; kích động tụ tập, biểu tình gây rối an ninh, trật tự, thực hiện “cách mạng màu” lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Để đảm bảo yêu cầu chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục An ninh giao, Cục Bảo vệ chính trị V sẽ phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, giữ vững đoàn kết, đổi mới tư duy nghiệp vụ, chủ trương, đối sách, biện pháp; nêu cao ý chí chiến đấu, khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng - Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị V (Tổng cục An ninh - Bộ Công an)