Trung tướng Nông Văn Lưu, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục An ninh II trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

5 năm qua, phong trào thi đua  "Vì An ninh Tổ quốc" của Cục An ninh xã hội đã bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, vận dụng vào điều kiện cụ thể của công tác đảm bảo An ninh xã hội, tổ chức triển khai các hoạt động thi đua đạt nhiều kết quả tốt. Phong trào đã trở thành động lực quan trọng, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Được sự giúp đỡ tích cực, có hiệu quả của quần chúng nhân dân, Cục An ninh xã hội đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch công tác.

Tại hội nghị, Cục An ninh xã hội đã tổ chức trao tặng 2 Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước, 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4 Bằng khen của Bộ Công an tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu

Việt Hưng