Hội nghị được tổ chức dưới hình thức Hội nghị truyền hình trực tuyến với hơn 3500 đại biểu tham dự Hội nghị. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị.

Tới dự Hội nghị có đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thống, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định Qua 10 năm thực hiện Luật CNTT; 2 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/ĐUCA của Đảng ủy CATƯ và Chương trình hành động của Bộ, việc ứng dụng và phát triển CNTT đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy trong toàn lực lượng CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ứng dụng và phát triển CNTT còn bộc lộ những hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu ngày càng cao từ thực tiễn chiến đấu. Do đó, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã định hướng những nội dung cần tập trung thảo luận tại Hội nghị như: đánh giá, dự báo những nguy cơ, thách thức đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT của đất nước trong bối cảnh Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang bùng nổ; việc thảo luận đi đến thống nhất về những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26 về tăng cường ứng dụng, phát triển CNTT, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong tình hình mới; đồng thời đề xuất với Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong ứng dụng và phát triển CNTT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới, trước mắt từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT trong CAND; báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Đảng ủy CATƯ và Chương trình hành động của Bộ Công an về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT phục vụ công tác Công an trong tình hình mới. 

Các báo cáo đã khái quát được những kết quả đạt được; chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Luật CNTT và phát triển, ứng dụng CNTT trong lực lượng CAND giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030 và những giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh giá cao việc Công an các đơn vị, địa phương đã nhận thức và triển khai, ứng dụng tốt CNTT trên tất cả các mặt công tác Công an; chúc mừng các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đồng tình với những đề xuất, kiến nghị được nêu trong Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị Tổng cục Hậu cần và Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các mặt công tác Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nêu rõ, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng và phát triển CNTT trong công tác Công an là một tất yếu, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là giải pháp, biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò của CNTT để đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo. 

Xây dựng kế hoạch tổng thể để trình lãnh đạo Bộ về việc ứng dụng, phát triển CNTT và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, địa phương; ưu tiên số hóa dữ liệu kết hợp với chuẩn hóa, tập trung hóa, tích hợp các phần mềm dùng chung và tổ chức quản trị tập trung có sự phân quyền hợp lý. Đồng thời, tập trung phát triển hạ tầng truyền dẫn có bảo mật đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có khả năng phát triển mở rộng, nâng cấp, hiện đại và phát triển CNTT trong CAND một cách bền vững...

Xuân Mai – Trần Xuân