Đến dự lễ có đồng chí Trung tướng Châu Văn Mẫn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục Đào tạo của Bộ Công an, Công an các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lãnh đạo các học viện, trường CAND, đại diện Đảng ủy và chính quyền địa phương...

Ngày 9/8/2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp CSGT, đóng tại địa bàn xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Thực hiện quyết định này, lãnh đạo Tổng cục XDLL - CAND đã báo cáo các cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của nhà trường.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với Đại tá Cao Đăng Nuôi (SN 1958), quê quán xã Thạch Lưu, Thạch Hà, Hà Tĩnh; hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp CSND II đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp CSGT.

Được biết, Trường Trung cấp CSGT sẽ được xây dựng trên diện tích gần 41ha tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam; công tác giải phóng mặt bằng khu đất này cơ bản đã xong.

Hiện nay, Tổng cục XDLL - CAND đang xúc tiến xây dựng trường, đồng thời chỉ đạo cho Ban Giám hiệu vừa được bổ nhiệm có nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, tuyển chọn cán bộ nhà trường, đội ngũ giáo viên, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học... để chuẩn bị chiêu sinh khóa đầu tiên vào năm 2012

Long Vân