Sau thời gian triển khai xây dựng giáo trình tài liệu học tập, xây dựng đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học các ngành Điều tra hình sự và Kỹ thuật hình sự, ngày 14-12-2015, Bộ Giáo dục đào tạo đã đồng ý triển khai 2 ngành đào tạo chất lượng cao tại Học viện CSND.

Đây là bước tiến mới của Học viện CSND trong quá trình trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia và là trường đầu tiên trong các khối trường CAND đào tạo cử nhân chất lượng cao.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định công nhân chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao cho Học viện CSND.

Cũng tại buổi lễ, Học viện CSND đã khai trương hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và đào tạo với hàng loạt ứng dụng mới như phòng học trực tuyến, cổng thông tin đào tạo tín chỉ, phần mềm quản lý thời khóa biểu, giảng viên và phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng.

Đại diện Bộ GD&ĐT và Học viện CSND bấm nút khai trương hệ thống ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục đào tạo

Điều này sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản lý giáo dục và đào tạo tại Học viện CSND, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND.

H.Thanh