Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì buổi lễ.

Chương trình phối hợp đề ra các nội dung cụ thể, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa hai cơ quan trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”... 

Đồng thời, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng hình tượng, phong cách người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ.

Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.


Đồng chí Tạ Đức Tuyên và đồng chí Nguyễn Hồng Sâm cùng ký kết Chương trình phối hợp.

Việc ký kết phối hợp công tác giữa Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là cơ sở quan trọng để tăng cường phối hợp, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Bài và ảnh: Thanh Sơn