Ngay sau khi kết thúc đợt tập huấn cho gần 300 đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong toàn Công an tỉnh, tất cả các đơn vị Công an từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tập huấn điều lệnh cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ của đơn vị mình.

Trong đợt tập huấn lần này, cán bộ, chiến sỹ được quán triệt và truyền đạt các nội dung về điều lệnh CAND; chức trách nhiệm vụ, mối quan hệ và các nội dung liên quan đến công tác chỉ huy, điều hành, quản lý đơn vị; chế độ làm việc công tác, chiến đấu, hội họp, học tập, huấn luyện, giao ban, trực ban, thường trực chiến đấu; các lễ tiết tác phong, nếp sống văn hóa, đặc biệt là việc chào, báo cáo theo điều lệnh, xưng hô, thái độ ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân, ý thức và thái độ khi phục vụ nhân dân...

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh luyện tập bài võ thể dục CAND.

Cùng với đợt tập huấn lần này, Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động Công an tỉnh đã giao cho Phòng PX15 và Ban thanh niên Công an tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Công an Thanh Hóa chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ" nhằm nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng trong việc chấp hành điều lệnh CAND, thực hiện nếp sống văn hóa, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Công an Thanh Hóa chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại

Thái Thanh