Tham dự hội thảo có các đồng chí đại diện Ban chỉ đạo 03 Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo "thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" tỉnh, thường trực Thành ủy, Đảng ủy huyện Mường La, huyện Thuận Châu, huyện Phù Yên, huyện Yên Châu, huyện Sông Mã và các đồng chí làm công tác phụ trách phong trào, Công an phụ trách xã.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận và nhận thức được tầm quan trọng của mô hình "nhóm liên gia tự quản" trong công tác tự quản, tự phòng ở cơ sở. Thực hiện Kết luận số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 593 - TB/TU ngày 30/6/2007 giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh triển khai xây dựng mô hình "nhóm liên gia tự quản" về ANTT gắn với nhiệm vụ phòng chống ma túy ở cơ sở. Công an tỉnh đã chọn 4 địa bàn làm điểm của "nhóm liên gia tự quản" các đơn vị đã thu được kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, cung cấp nhiều tin có giá trị cho cơ quan Công an giúp giữ vững ổn định ANTT tại cơ sở.

Từ thực tiễn của mô hình điểm "nhóm liên gia tự quản" ở 4 cơ sở đã phát huy tác dụng mạnh mẽ trong công tác phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm góp phần tích cực vào công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn. Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ra chỉ thị, chỉ đạo triển khai mô hình "Nhóm liên gia tự quản" về ANTT trên địa bàn toàn tỉnh

A.Tuấn - V.Dũng