Sau lễ công bố quyết định, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, chính quyền địa phương và Công an các huyện Đông Giang, Nam Giang đã giao nhiệm vụ và mong muốn CBCS ở các đơn vị mới thành lập khắc phục mọi khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Như Ý