Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, Công an hai tỉnh đã thông báo cho nhau về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tình hình liên quan đến an ninh trật tự của hai bên trong năm 2015 và thảo luận, trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo, giải quyết trên các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã trao số tiền 50.000 USD hỗ trợ Công an tỉnh Luông Nặm Thà để mua sắm trang, thiết bị y tế phục vụ việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Luông Nặm Thà.

Lan Hương