Phát biểu khai mạc, Đại tá Lâm Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An đề nghị các đại biểu thẳng thắn đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ X và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, Đại hội đi sâu phân tích, đánh giá, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh cùng Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết-kỷ cương-trách nhiệm-hiệu quả”, Đảng bộ Công an tỉnh quyết tâm nỗ lực, năng động sáng tạo thực hiện đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an trên địa bàn giữ vững ổn định tình hình ANTT; các vụ việc phức tạp về an ninh, chính trị đều được giải quyết kịp thời không để xảy ra đột biến, bất ngờ. 

Tình hình TNGT được kiềm chế và kéo giảm cả 3 tiêu chí; tỷ lệ điều tra khám phá án, xử lý tin báo tố giác tội phạm hàng năm đều vượt chỉ tiêu trên giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ chiến sỹ được nâng lên; tổ chức, bộ máy Công an các cấp được kiện toàn, tiếp tục tăng cường mọi mặt cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT tại địa phương, góp phần làm chuyển hóa địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, địa bàn khu, cụm công nghiệp.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Duy trì việc ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự biên giới giữa Công an tỉnh Long An và Ty Công an tỉnh Svây Riêng và Prây Veng (Campuchia). Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn được phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu, tạo thế trận liên hoàn, khép kín trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần quan trọng giữ vững, ổn định tình hình ANCT, TTATXH.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận, chúc mừng những kết quả, thành tích đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Chỉ ra nhiều vấn đề đáng lưu ý được nêu trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng, với ý chí và quyết tâm chính trị, cùng sự nỗ lực, cố gắng, Đảng bộ Công an tỉnh Long An sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An giao cho lực lượng Công an.

Phát biểu tại đại hội, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh Long An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh lãnh đạo lực lượng tiếp tục duy trì, mở rộng quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, chính trị, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Với sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần dân chủ, đại biểu nêu cao trách nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XI; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy; Bí thư; Phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đại tá Lâm Minh Hồng tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thúy Phượng - Minh Khánh