Đến dự chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và 44 học viên tham gia.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Căn cứ vào mô hình tổ chức, đội ngũ cán bộ và tình hình công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lãnh đạo Công an các huyện, thành phố trực tiếp phụ trách; chỉ huy, cán bộ đội Cảnh sát PCCC&CNCH hoặc đội Cảnh sát QLHC về TTXH.

Nhằm triển khai nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính đơn giản, thông thoáng, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; đảm bảo chặt chẽ về nghiệp vụ không bỏ sót, lọt nhiệm vụ và đối tượng quản lý trong lĩnh vực PCCC&CNCH.

Quang cảnh buổi khai giảng.

Phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức, kiến thức về PCCC&CNCH cho CBCS để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; hướng dẫn kỹ năng thực hiện các quy trình thao tác nghiệp vụ PCCC&CNCH, chủ động phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các sự cố cháy, nổ, tai nạn có thể xảy ra.

Quỳnh Trang